Българско училище АБВ Амстердам, Bulgarian School Amsterdam

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Българско училище АБВ в Амстердам

На 9-ти април ще ни гостува екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, който прави изследване на културното наследство, съхранявано, разпространявано, възпроизвеждано от сънародниците ни в емиграция и се интересува от работата на училища, църкви, културни организации, читалища, музикални хорове и формации, фолклорни танцови и изпълнителски групи и всички формални или неформални обединения, които са поставили в центъра на работата си българския език, традиции и история.

"Смятаме, че културното наследство е сред водещите фактори, които обединяват българите в чужбина, но е много важно да се установи как точно това се случва.

Изследването ни се осъществява в ИЕФЕМ-БАН, подкрепено е от АБУЧ и е подкрепено и финансирано от МОН. През 2015 г. протече първият етап на проекта, по време на който бяха осъществени редица теренни изследвания сред български мигрантски общности в Италия, Великобритания, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, Финландия, Испания и САЩ. В края на 2016 г. стартира и вторият етап. По-подробно за нашия екип и за проекта, както и за извършената работа досега, можете да видите на нашия сайт (www.migrantheritage.com) и на страницата ни във Facebook (www.facebook.com/migrant.heritage). Екипът, който ще работи в Холандия, се състои от двама души – гл. ас. д-р Мариянка Борисова и аз, гл. ас. д-р Яна Гергова."

14324165 1245036642182219 7410840418888858892 o