Българско училище АБВ Амстердам, Bulgarian School Amsterdam

Програма

В учебната програма на училището се използват освен утвърдени методи , така и умело разработени такива, съобразени с изискванията на МОН, но и адаптирани спрямо нивото на владееене на език, интересите, потребностите и индивидуалните нужди на нашите ученици. Обучението се провежда от преподаватели с необходимата професионална подготовка и образование. Изучават се Български език и литература, Роден край, История и Гография на България.

В менюто "ЗА НАС"  можете да намерите повече информация за екипа на учителите.

Извънкласни дейности

Неразделна част от обучението, което предлагаме, са и часовете за извънкласни дейности. Чрез игри, песни, танци, приказки и театрални сценки децата по-лесно ще разбират и обогатяват знанията си по български език. Целта ни е, чрез различните форми на изкуството да поддържаме нивото на българския език и да създадем основа за писменото му усвояване. Ще наблегнем на запознаването на децата с българските обичаи, традиции и култура. Особено полезно ще е запознаването и общуването с другите деца от училището – това ще спомогне за по-лесното и по-бързото овладяване на езика.

Учебни часове

Учебните часове в Първо Българско Училище ”АБВ”  се провеждат всяка неделя, от 13.00 часа, с изключение на неделите, които са ваканционни и за останалите училища в Амстердам и следват одобрения от МОН учебен план.

         

                                            

Учебни часове в Амстердам /неделя/                    

                                            

1. 13:00ч. - 13:40ч.

2. 13:45ч. - 14:25ч.

пауза 20 минути

3. 14:45ч. - 15:25ч.

4. 15:30ч. – 16:10ч.

5. 16:15ч. - 16:55ч.