Повече снимки от нашия празник можете да разгледате тук.

ЛАЗАРСКИ ПЕСНИ

Лазарчице — китчице,
тропни дважди за мене,
да ни станат китчици
двете бузки червени!

Лазарчице — китчице,
тропни дважди за кака,
да й дойдат сватове,
мама да ги дочака!

Лазарчице — китчице,
тропни трижди за мама,
да ме гледа весело
като расна голяма!

Дора Габе