Първо българско училище “АБВ” Амстердам ще продължи своята дейност и по време на епидемията.
За обучението ще използваме образователната онлайн платформа VEDAMO, а занятията ще се провеждат във виртуални класни стаи по график.
Избрахме тази платформа, защото е добре поддържана технически и знаем, че децата ще се адаптират бързо и лесно към новия начин на преподаване.
Можем да помогнем на всяко семейство и дете, което иска да се обучава на български език в тази необичайна ситуация.
Имаме готовност да приемем и включим безплатно в занятията до края на учебната година, всички деца, дори те до момента да не са посещавали нашето училище.
За повече информация се свържете с нас на телефони:
0642231967 Елица Йорданова
0643226033 Камелия Стефанова